Sprawy administracyjne

Kancelaria oferuje wsparcie prawne we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej.

Sprawy administracyjne

Sprawy administracyjne

Oferta kancelarii w zakresie prawa administracyjnego

  • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
  • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentacji w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi,
  • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia.

Prawnik Warszawa Wawer

Zapraszamy do współpracy

Umów spotkanie
Adwokat Dorota Chotarska-Staroń świadczy pomoc prawną zarówno w biurze Kancelarii, jak i w siedzibie klienta oraz innym dogodnym miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Adres biura w Warszawie

ul. Panny Wodnej 43/4
04-862 Warszawa

Kontakt

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z RODO.