Naruszenie dóbr osobistych w kontekście uporczywych działań windykacyjnych

Wobec wielu osób podejmowane są czynności pozaprawne, które mają dążyć do wyegzekwowania zaległej należności.

Naruszenie dóbr osobistych w kontekście uporczywych działań windykacyjnych

Wobec wielu osób podejmowane są czynności pozaprawne, które mają dążyć do wyegzekwowania zaległej należności. Możemy spotkać się z uporczywym wysyłaniem wezwań do zapłaty, zarówno drogą e-mail jak i pocztą tradycyjną, nękaniem połączeniami telefonicznymi lub wiadomościami SMS z różnych numerów, w tym kontakty w godzinach nocnych, a także kontakt z członkami rodziny dłużników, zastraszanie sankcjami prawnymi.

Czy w takiej sytuacji możemy podjąć jakiekolwiek kroki prawne?

Odpowiedź na powyższe odnajdujemy w ugruntowanej już linii orzeczniczej, na mocy, której uporczywe działanie wierzycieli może być potraktowane jako działanie naruszające dobra osobiste dłużnika, co może stanowić podstawę do żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w Wyroku z dnia 11.12.2020 r. (sygn. akt: VI ACa 532/19) podnosi, iż „nieustanne kierowane za pośrednictwem różnych środków porozumiewania się (Internet, telefon) komunikatów informujących o istniejącym zadłużeniu, nakłaniających do spłaty tego zadłużenia, wzywających do kontaktu z wierzycielem, zawierających różne propozycje współpracy z wierzycielem” stanowią formę naruszenia prywatności i są działaniami godzącymi w sferę dobra osobistego w postaci prawa do prywatności.

Uwagę w tym miejscu należy zwrócić na firmy windykacyjne, których pracownicy często próbują wmówić dłużnikom, iż mają szczególne kompetencje do egzekwowania należności. Nic bardziej mylnego! W przeciwieństwie do komorników- firmy windykacyjne to przedsiębiorcy specjalizujący się w odkupywaniu długów i ściąganiu zaległych należności – tych przedawnionych również. Firma windykacyjna może zatem kierować wezwania do zapłaty, do zawarcia ugody, czy negocjować warunki spłaty zadłużenia, pamiętajmy jednak, że wszystkie te działania muszą być wykonywane w granicach prawa oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Reasumując – za niedopuszczalne działania windykacyjne należy uznać nękanie, zastraszanie, naruszanie miru domowego, albowiem działania takie ingerują w dobra osobiste i stanowią podstawę do żądania zadośćuczynienia.

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy czujemy się nękani działaniami windykacyjnymi warto skierować do wierzyciela oficjalne pismo wzywające do zaniechania naruszeń dóbr osobistych lub zaprzestania nieuczciwych praktyk, wskazując jednocześnie rygor skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Prawnik Warszawa Wawer

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Dorota Chotarska-Staroń i jestem adwokatem, prowadzę Kancelarię Adwokacką. Jeżeli masz jakieś pytania możesz do mnie napisać: kontakt@adwokat-chotarska.pl lub zadzwonić 602 308 472

Prawnik Warszawa Wawer

Zapraszamy do współpracy

Umów spotkanie
Adwokat Dorota Chotarska-Staroń świadczy pomoc prawną zarówno w biurze Kancelarii, jak i w siedzibie klienta oraz innym dogodnym miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Adres biura w Warszawie

ul. Panny Wodnej 43/4
04-862 Warszawa

Kontakt

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z RODO.